Tarhan Koleji - Haberler, Anasinifi, Sevgili Atam Emanetine Sahip Cikiyoruz