Florya Kampüsü

Genel Açıklama

Öğrencinin ilgi, merak ve motivasyonunun yüksek tutulacağı sorgulamaya dayalı, yaparak yaşayarak öğrenen, öğrenmeyi bir yaşam biçimi olarak benimseyen bireyler yetiştirmektir.

Merak eden, soru soran, araştıran- sorgulayan, duyarlı, iletişim kuran, eğlenerek öğrenen, mutlu çocuklar yetiştirmek gayesiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. 

Bunu gerçekleştirmek için Türk Millî Eğitiminin amaç ve ilkeleri doğrultusunda;

  • Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini geliştirerek onları hayata ve üst öğrenime hazırlayıcı,
  • Öğrencilerin, millî ve evrensel kültür değerlerini tanımalarını, benimsemelerini, geliştirmelerini, bu değerlere saygı duymalarını sağlayan,
  • Öğrencilere bireysel, toplumsal sorunları tanıma ve bu sorunlara çözüm yolları arama alışkanlığı kazandıran,
  • Öğrencilerin becerilerini ve zihinsel çalışmalarını birleştirerek çok yönlü gelişmelerini sağlayan,
  • Öğrencilerin kendilerine güvenen, sistemli düşünebilen, girişimci, çağdaş teknolojileri etkili biçimde kullanabilen, plânlı çalışma alışkanlığına sahip estetik duyguları ve yaratıcılıkları gelişmiş bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlayan çalışmalar planlıyoruz.
  • İlkokul bölümümüzde temel ilkelerimiz; öğrenci merkezli ve oyun temelli bir öğretim modelini uygulamak, öğrencilerin yaratıcılıklarını ortaya çıkaran, STEM çalışmaları ile desteklenen, yaparak ve yaşayarak öğrenmenin gerçekleşmesini sağlamaktır. 
  • İlkokul bölümümüzde MEB tarafından belirlenen derslerin yanında, yoğun bir İngilizce ve ikinci yabancı dil programı uygulanmaktadır. Bunun dışında, STEM&MAKER, Düşünme Becerileri, Robotik Kodlama, Satranç, Kütüphane gibi derslerimiz ile öğrencilerimizin bilişsel ve duygusal gelişimlerini geliştirmeyi hedeflemekteyiz.