Florya Kampüsü

Ölçme ve Değerlendirme

Tarhan Kolejinde, eğitim öğretim politikalarını yeniden yapılandırmaya temel olacak verileri toplamak ve değerlendirmek; öğrenmenin ne düzeyde gerçekleştiğini belirlemek üzere ölçme ve değerlendirme çalışmaları yürütülmektedir. Çalışmalar yürütülürken Akademik Direktör, Koordinatörler, Okul Müdürleri, Bölüm Başkanları, Müdür Yardımcıları, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü ve ilgili öğretmenler işbirliği içerisinde hareket etmektedirler.

Genel ilkemiz, “Her öğrenci her türlü yeni bilgiyi, kendi bireysel gelişim çizgisine uygun olarak öğrenebilir.” ilkesidir. Ölçme ve değerlendirme sistemimiz; eğitim sistemimizin ve eğitim programlarımızın ayrılmaz birer parçasıdır.

  • Öğrenci Gelişim Raporları
  • Yabancı Dil Öğrenci Gelişim Raporları 
  • Değerlendirme Ölçekleri
  • Hazır Bulunuşluk Sınavları
  • Tema Değerlendirme Uygulamaları
  • Yazılı Sınavlar
  • Bilişsel Değerlendirme Çalışmaları
  • Tarhan Ortaöğretime Geçiş Sınavı Tarhan-OGS