Florya Kampüsü

Robotik & Kodlama

Robotik Kodlama  ve Yazılım dersi, öğrencilerin teknolojiyi takip eden bireylerden öte teknolojiyi üreten bireylerin yetişmesini hedefler. 

Robotik kodlama öğrenme, çocukların; sorgulayıcı düşünme, analiz etme, görsel düşünme, problem çözme ve günümüzün en çok önemsenen algoritmik düşünme kazanımları destekliyor. 

Robotik kodlama, 21.yüzyıl becerilerinden olan bilgi ve iletişim teknolojilerine aşinalık, üretkenlik-yaratıcılık, girişimcilik ve sorgulayıcı bakış açısına dair işe yarar bilgiler içeriyor. Eğitim yoluyla edinilen bu bilgiler; okul öncesi, ilköğretim ve lise düzeyindeki çocukların geniş bir bakış açısına sahip olarak kendi potansiyellerini keşfetmeleri de destekliyor.

Sonuç olarak robotik kodlama öğrenmek, hem bilgisayar aracılığıyla kodlamayı tanımayı hem de somut olarak robotların nasıl çalışacağını öğrenmeyi kapsar. STEM becerileri ile birlikte robotik kodlamayı kavrayan çocuklar, yeni nesil diye tarif edebileceğimiz ihtiyaç ve talepleri çok daha erken yaşlarda öğrenmiş olurlar. Ayrıca bilişim ve teknoloji ile tanışan çocuklar, -eğer isterlerse- bu alandaki mesleklerde kariyer hedefleme yolunu seçebilirler.