Florya Kampüsü

Yabancı Dil

İlkokul döneminde amacımız; yabancı dile karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlamaktır.Bu dönemde yabancı dil eğitimi verirken çocuklara doğru telaffuz kazandırma, günlük yaşantıya aktarma, dil öğrenmeye temel oluşturma ve öğrencinin yabancı dil kültürünün farkına varması gibi hedeflerin kazandırılması amaçlanmaktadır.Hikaye okuma,drama ve sanat etkinlikleri yaparak, kavram ve kazanımlar baz alınarak eğitim verilmektedir.

Yabancı dil derslerimizde sorgulama temelli program baz alınır. Öğrencilerimiz, programda yer alan 6 tema alt çerçevesinde ilgil dil yapılarını ve kelimeleri öğrenirler. Yabancı dilde, dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin yanı sıra yaptığımız projeler, grup çalışmaları ve sunumlar esnasında öğrencilerimizin, yaratıcılık, işbirliği, eleştirel düşünme, iletişim, problem çözme ve sunum becerilerini de geliştirmeyi hedefleririz. 

Yabancı dil derslerimizde yaptığımız uluslararası kültür açılımları ile öğrencilerimizin farklı kültürler hakkında bilgi sahibi olmasını ve farklılıklardan keyif almasını amaçlarız. 

1. ve 2. sınıflarımızda uyguladığımız ses-bilgisi dersleri, öğrencilerimizin metinleri bağımsız bir şekilde okumasını ve öğrencilerimizin İngilizce okumaktan ve konuşmaktan keyif almasını ve yabancı dilde özgüven geliştirmesini sağlar aynı zamanda öğrencilerimiz bu derslerde İngilizce kelime hazinelerini geliştirirler. 

Öğrencilerimiz, seviyesine göre haftada en az bir İngilizce kitap okur ve kitaplarla ilgili okuduğunu anlama çalışmaları yapar. İlkokul 1. sınıftan 4. sınıfa kadar öğrencilerimize sonuç ve süreç odaklı yazma çalışmaları yaptırarak onların kendilerini yaratıcı bir şekilde, yazılı olarak ifade etmelerine katkıda bulunuruz. 

İngilizce Fen ve Matematik dersi içeriklerinin işlendiği CLIL derslerimizde öğrencilerimiz Fen ve Matematik derslerinde öğrendikleri konularda kendilerini İngilizce ifade etmeyi öğrenir. Bu derslerle ilgili kavramların İngilizcelerini öğrenerek uluslararası düzeyde kendilerini bu alanlarda da geliştirerek gelecekte bulunacakları akademik ortamlara zemin hazırlamış olurlar. Deneyler, projeler ve oyunlar oynayarak hayatın her alanında İngilizce kullanırlar. 

İkinci yabancı dil olarak öğrencilerimiz 3. ve 4.sınıfta Almanca dersi alırlar, kendileri ve yakın çevreleri ile ilgili konularda basit sunumlar yapmaya başlarlar.