Beyoğlu Kampüsü

Tarih ve Coğrafya Kulübü

Öğrencilerimizin akademik, sosyo-kültürel gelişimlerine ve sosyal bireyler olmalarına katkıda bulunmak, bu amaç doğrultusunda öğrencilerimize Tarih ve Coğrafya bilimlerinde ortak kültür ve farklı bakış açıları kazandırmak için zemin hazırlamak kulübümüzün temel misyonudur. Okulumuzun bulunduğu Beyoğlu ilçe sınırlarından başlayarak müze, sanat galerisi, tarihi ve coğrafi mekânlara yapılacak olan gezileri organize ederek kültürel etkinlikleri eğitimlerinin bir parçası haline getirmeyi hedefliyoruz. Kulübümüzün geleneksel etkinliklerinden biri olan

“7 Bölge 7 Tat Etkinliği” ile, bölgelerimizin üretim kültürünü öğrencilerimizin yaşayarak öğrenmelerini sağlayarak kulüp çalışma ve etkinliklerimiz ile öğrencilerimizin tarih ve coğrafya disiplinlerini bir arada kullanabilme becerisi kazanmasını amaçlıyoruz.