Ozumun Konferansı 2022

Haberler

  • Anasayfa
  • Haberler
  • Ozumun Konferansı 2022

OZUMUN KONFERANSI 2022

OZUMUN Konferansı 2022

Öğrencilerimiz 11B sınıfından Berk Emir Şeren, 10A sınıfından Çınar Fuat Civelek, Selin Muzaffer, Duru Yayla, Dila Naz Ilgaz ve 9B sınıfından Miraç Tuğra Demir ve İsmail Cem Özbay ile birlikte Özyeğin Üniversitesinde 21-22-23 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen MUN Konferansı’na katıldık. Konferansta öğrencilerimiz çeşitli komitelerde kendilerine verilen ülkeleri temsil ederken gündem maddesi olarak belirlenen bir dünya sorununa çözüm bulmaya çalıştılar. Berk Emir Şeren UNECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu) komitesinde Estonya’yı, Çınar Fuat Civelek Finlandiya’yı, Dila Naz Ilgaz Bosna Hersek’i ve Selin Muzaffer ise Ermenistan’ı temsil ederken nüfusun yaşlanmasının ekonomik alandaki sorunlarına çözüm üretmeye çalıştılar. Duru Yayla ise GA- SOCHUM (Sosyal, Kültürel ve İnsani) komitesinde Brezilya’yı, kadınların ve erkeklerin ekonomik alandaki faaliyetlerinin eşitliği konusunda temsil ettiler. GA – SPECPOL (Özel Politik ve Bağımsızlaşma) komitesinde Miraç Tuğra Demir Ermenistan’ı, İsmail Cem Özbay Libya’yı temsil ederken Asya’daki toprak anlaşmazlıkları konusuna çözüm bulmaya çalıştılar.

 

OZUMUN CONFERENCE 2022

Our students, Berk Emir Şeren from class 11B, Çınar Fuat Civelek, Selin Muzaffer, Duru Yayla, and Dila Naz Ilgaz from class 10A, and Miraç Tuğra Demir and İsmail Cem Özbay from class 9B have attended the MUN conference held at Özyeğin University on October 21, 22 and 23. While representing the countries assigned to them in various committees at the conference, our students tried to find a solution to a world problem that was determined as an agenda item. While Berk Emir Şeren represented Estonia in the UNECE (United Nations EUROPEAN ECONOMIC COMMISSION) committee, Çınar Fuat Civelek represented Finland, Dila Naz Ilgaz Bosnia and Herzegovina and Selin Muzaffer represented Armenia and they tried to address the implications of population ageing on sustainable development. Duru Yayla represented Brazil in the GA-SOCHUM (Social, Cultural and Humanitarian) committee and tried to resolve the problem methods of ensuring gender equality in regard to economic sphere. While MiraçTuğra Demir represented Armenia and İsmail Cem Özbay was Libya in the GA – SPECPOL (Special Politics and Independence) committee, they tried to resolve the conventions of territorial disputes in Asia.