Yönetim Kurulu Mesajı

Kurumsal

Yönetim Kurulu Mesajı

Yönetim Kurulundan: 

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı istikbale hazırlayan eğitim kurumundan beklentimiz ne olmalıdır ve nasıl olmalıdır?

Şunu bilmemiz gerekir ki en değerli varlıklarımız, gözbebeğimiz çocuklarımızın hayata hazırlanmasında eğitim kurumuyla ailenin iş birliği içinde olması gerekliliği yadsınamaz bir gerçektir. Bu minvalde, eğitim kurumu ve aile değişik sistemler kullanarak kendini yenileyip geliştirmelidir.

Şüphesizdir ki hangi eğitim sistemini kullanırsak kullanalım, hedefimiz başarılı öğrenciler yetiştirmektir. 
Ancak başarı nedir? Kimine göre teşekkür ya da takdir belgesi almak, kimine göre iyi bir üniversite kazanmak, iyi bir iş sahibi olmak vs. pek çok şey sayılabilir. Özel Tarhan Eğitim Kurumları olarak, bizim “başarı” sözünden anladığımız ve eğitim sistemimizi bunun üzerine inşa ettiğimiz nokta çocuklarımızın “hayatta başarılı ve mutlu olma” noktasıdır ki bu pek çok değeri öğrenip sahiplenmeyi ve kullanmayı  içerir.

Bunun için onlara benimsetmeyi hedeflediğimiz değerler ve özellikler şunlardır:

Önce kendine daha sonra çevresine saygılı olmaları, gereken düzeyde öz güven sahibi olmaları, sorumluluk alabilmeleri ve aldıkları sorumluluğu yerine getirebilmeleri, yardımsever olmaları, sıradan düşünce kalıplarının dışına çıkarak, okuyup duyduklarını hemen kabul etmeyip sıkı bir düşünce süzgecinden geçirmeleri, hiçbir zaman ön yargılı olmamaları, özgür düşünmeleri ve düşüncelerini uygun bir şekilde ifade edebilmeleri, karşısındaki kim olursa olsun sabır ve hoşgörüyle dinlemeleri, hatalı olduğunu anladığında hatalarından geri dönebilmeyi bilmeleri ama doğru bildiklerini de sonuna kadar savunmaları ve insanlara karşı adil olabilmeleri, öğrendikçe ne kadar az bildiklerinin farkına varmaları... Kısacası, orijinal ve tarzı olan birey olarak yetişmeleridir.

Bu bilinçle yetiştirdiğimiz öğrencilerimizden ve onların hayatta ulaştıkları yerleri izlemekten gurur duyuyoruz.