Eğitimde Köklü Yaklaşım

Kurumsal

Eğitimde Köklü Yaklaşım

1959 YILINDAN BUGÜNE DEĞİŞMEYEN İLKE VE DEĞERLERİYLE MUTLU, ÜRETKEN VE ÇAĞDAŞ NESİLLER YETİŞTİRİR. 

Ana dilini doğru ve etkin bir şekilde kullanabilen, evrensel iki dile sahip, kendine yetebilen, çağdaş düşünen, kendine ve topluma saygılı, yaşadığı çağın gereklerine cevap verebilen, araştıran, sorgulayan, bilgiyi sentezleyebilen, üretken, kendisi ile barışık, tartışan, kuvvetli iletişim kurabilen, öğrenirken neden ve niçinleri araştıran, bilime ve teknolojiye yeni katkılar sağlayabilen, Türk toplumunun kendi öz benliğini koruyup geliştirirken  evrensel değerlere saygılı bireyler yetiştirmektir.

Bu bilinçle yetiştirdiğimiz öğrencilerimizden ve onların hayatta ulaştıkları yerleri izlemekten gurur duyuyoruz.

EĞİTİMDE 62 YIL FARKI 

✔ TARHANLI OLMAK AYRICALIKTIR; 

Öğrenme sürecinin öznesi olarak öğrencileri, bilgi üretebilen, eleştirel düşünen, zorlukların üstesinden gelebilecek duyuşsal donanıma sahip, kendisine ve yaşadığı çevreye karşı sorumluluklarının yerine getiren bireyler olarak mezun eder. 

✔ TARHANLI OLMAK AYRICALIKTIR; 

Yenilikçi, özgün, öğrenme ve araştırma tutkusu olan bireyler yetiştirir. 

✔ TARHANLI OLMAK AYRICALIKTIR; 

Bireyin toplumun ve çevrenin bir parçası olmanın sorumluluğunu taşıyabilmesi için etik ve bilişsel yetilerinin gelişimine yönelik doğru psikososyal ve fiziksel koşulları oluşturur. 

✔ TARHANLI OLMAK AYRICALIKTIR; 

Bireyin kendi kültür coğrafyası ile birlikte küresel düzeyde işbirliği, rekabet ve dayanışma becerileri kazanmasına katkıda bulunur.