Beyoğlu Kampüsü

İngilizce

İngilizce Öğretim Programında öğrencilerimizin; Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı kriterlerine göre İngilizce konuşma, okuduğunu anlama, dinlediğini anlama ve yazılı anlatım temel becerilerini kazanmalarını, okudukları düzeye uygun temel dilbilgisi ve sözcükleri kullanmalarını, kazandıkları becerileri, düzeylerine uygun olarak geliştirmelerini ve hayata geçirmelerini, kültürel gelişimlerini hızlandırmalarını ve kültürler arasındaki farklılıkları keşfetmelerinde başka kültürleri ve yaşam biçimlerini tanıma ve anlamalarını hedeflemekteyiz. Bu bağlamda;

  • İlkokulda öğrencilerimize dil edinimi 4 dil becerisi (okuma, yazma, dinleme ve konuşma) ekip çalışması, iletişim, eleştirel düşünme, yaratıcılık ve problem çözme teknikleriyle birlikte verilmektedir.
  • Dersler oyun, şarkı, drama ve proje çalışmaları ile eğlenceli ve renkli hale getirilir. Kullanılan ders araç gereçleri ve öğretim materyalleri öğrencilerin görsel, işitsel ve dokunsal zeka gereksinimlerini dikkate alarak hazırlanır.
  • Yaparak ve yaşayarak öğrenmek, özgüveni yüksek bireyler yetiştirmek, dil öğrenimini sevdirmek amacı ile okulumuzda yıl boyunca İngilizce drama ve portfolyo çalışmalarına, SpellingBee, Tongue Twister yarışmalarına yer verilmektedir.
  • International ExamCentre ESOL sınavları, öğrencilerin dil ediniminde esas olan dört temel beceriyi ölçmektedir. Öğrencilerimize 4. Sınıftan itibaren her seviye bazında bir eğitim öğretim yılı boyunca 3 kez (dönem başı,ortası ve sonu) sertifikaları uluslararası geçerliğe sahip International ExamCentre ESOL sınavları uygulanmaktadır. Hedefimiz, öğrencilerimizin yabancı dil öğrenme sürecini ve gelişimini, uluslararası düzeyde görmek ve değerlendirmek, yıl boyunca öğretmenleri ile birlikte yürütecekleri çalışmaları planlamaktır.