Beyoğlu Kampüsü

Projeler ve Etkinlikler

Uyguladığımız projeler öğrencinin aktif katılımını teşvik eden, bilişsel aktiviteleri destekleyen, çok çeşitli araç ve kaynak kullanımını gerektiren; sosyal ve hayat becerilerini birlikte ele alan ve teknoloji kullanımını destekleyen çalışmalardır. Farklı alanlarda yürüttüğümüz projeler sayesinde, öğrencilerimizin ilgi ve beceri alanlarını keşfetmelerini, evrensel değerlere saygı duymalarını,  iş birliği ve takım çalışmaları gerçekleştirmelerini sağlayacak eşsiz öğrenme deneyimleri sunmayı hedefliyoruz.

Değerler Eğitimi

İçinde bulunduğumuz ortam ve çevre istediğimiz değerlere sahip çocukları yetiştirmek için uygun mu?
Her şeyi çocuklarımız adına düşünüp yaparken onlar sorumluluk sahibi olabilecekler mi?
Bu kadar şiddeti televizyonlarda seyrederken barışçıl olabilecekler mi?
Bizler aşırı korumacı ve müdahaleci davranırken onların özgüvenleri gelişecek mi?
Biz şimdi onlar mutlu olsun, üzülmesinler diye uğraşırken onlar mücadele etmeden mutlu olabilecekler mi?

Değerler eğitimi, kişisel gelişim için öğretme ve öğrenmenin birçok yönünü tanımlamak amacıyla kullanılan bir şemsiye kavramdır. Bu şemsiye, altında “ahlaki muhakeme/bilişsel gelişim”, “sosyal ve duyuşsal öğrenme”, “ahlaki eğitim/erdem”, “yaşam becerileri eğitimi”, “sağlık eğitimi”, “şiddetin önlenmesi”, “çatışma çözümü/ arkadaş arabuluculuğu” ve gibi bazı alanları barındırır.

Değer eğitimi, bireylerin bir arada yaşayabilmeleri için gerekli olan temel bilgi, beceri ve davranışlarının kazandırılması sürecidir. Bu süreç, bilginin yanında öğrencinin kişiliğinin geliştirilmesini ve topluma karşı sorumluluklarının öğrenilmesini de kapsamaktadır. Öğrencilerin değerlere ilişkin görüşlerinin oluşmasında okul ortamının önemi çok büyüktür. Değerler eğitiminin okul hayatının her alanında etkin bir şekilde yer almasını sağlayarak çocuklarımızın toplumsal ve evrensel değerleri benimsemesi ve gelecek kuşaklara aktarabilmesi adına projeler tasarlıyoruz.

 

Kitap Kurdu Projesi

Rehberlik servisi ile ilkokul sınıflarımızın iş birliği içinde yürüttüğü proje sayesinde öğrencilerimizin farklı ortamlarda kitap okuyabilme bilinci ve düzenli okuma alışkanlığı kazanmasını hedefliyoruz. “Kitap Kurdu” projesi kapsamında öğrencilerimize haftalık olarak dağıttığımız kitap okuma çizelgelerimizle velilerimizin de desteğini alarak okumanın önemine vurgu yapıyoruz. “Bir kitabın bizi aniden alıp götüren uzun, hafif kanatları vardır.” İşte bu kanatların altında kendini güvende hisseden öğrencilerimiz projenin tüm aşamalarında okudukları kitapları ve kitaplardan öğrendiklerini paylaşma imkanı yakalıyor. Kendi gelişimlerini takip eden öğrencilerimizin güven duygusu artıyor.

 

STEM Çalışmaları

Öğrencilerimiz yıl boyunca üç adet stemistbox seti kullanılarak, STEM çalışmaları gerçekleştirmekteyiz. Bu sayede öğrencilerimizin; bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik yaşam becerilerinin gelişmesine destek sağlarız.

 

Merak Ediyorum Projesi

“Merak etmek” hayal kurmak gibi sonu olmayan bir eylemdir. Merak duygusunun bilgiye ulaşma üzerindeki etkisinden yola çıkan projemiz, ilkokul öğrencilerimizin araştırma ve sunum yapma becerilerine odaklanıyor. Her hafta bir öğrencimiz, merak ettiği alanla ilgili araştırma yaparak oluşturduğu sunumla kendini ifade etme ve sunum yapma becerilerini  pekiştiriyor. “Merak Ediyorum” projesi ile öğrencilerimiz; akran öğrenmesi, akran değerlendirmesi ve özdeğerlendirme gibi süreçleri deneyimleme fırsatı yakalıyor. Merak eden, araştıran ve sorgulayan, bilgisini aktarabilen öğrencilerimizin özgüvenleri de bu sayede artıyor.

 

Sosyal Kulüpler ve Etkinlikler

Özel Tarhan İlkokulunda sosyal kulüplerin ve etkinliklerin amacı; akademik çalışmaların yanı sıra öğrencilerimizin kendi ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak, onları sosyal alanlarda desteklemek, yaratıcı yönlerini geliştirmek, sorgulayan ve kendine güvenen bireyler olmalarını sağlamaktır. Öğrencilerimiz, sosyal kulüplerde edindiği merak duygusu ve tecrübeyle ilerideki yaşantılarında meslekleri olabilecek veya hobileri olarak geliştirebilecekleri bu alanları güçlendirmelerine zemin oluşturmaktır.

Bulunduğu ortama karşı sorumluluk geliştirme, topluma ve çevresindeki kişilere karşı duyarlı olma, grup bilinci ile hareket ederek görev alabilmek ve aldığı görevi yerine getirebilmek gibi kazanımlarda kulüp faaliyetlerimiz önemli rol oynamaktadır.

Girdikleri her ortamda yetenekleriyle fark yaratmaları ve yeteneklerini davranışlarıyla biçimlendirerek kendilerini uygun şekilde ifade eden bireyler olarak yetişmeleri hedefimizdir.