Tarhan Koleji

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Oyun ve Fiziki Etkinlikler dersi öğrencilerimizin fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal becerilerini bütüncül bir şekilde geliştirirken aktif ve sağlıklı yaşam alışkanlığı kazanmalarında önemli rol oynar. İlkokul düzeyinde öğrencilerimizin hareket potansiyelini etkili kullanırken motor becerilerini geliştirmeleri ve hareket ile ilgili temel kavramları öğrenmeleri hedeflenir. Derslerde değerler eğitimi kapsamında iş birliği, yardımlaşma, dostluk ve güven kavramları üzerinde durulur.

Eğitim-Öğretim yılının başlamasıyla birlikte, derslerimizde öğrencilerimize yetenek tarama çalışmaları öğretmenlerimiz tarafından yapılmakta, öğrencilerimiz ilgi ve yetenekleri doğrultusunda takım seçmelerine yönlendirilmektedir. Yapılan seçmeler doğrultusunda okul takımlarımız oluşturulmaktadır.
 
Okulumuzda spor takımlarımız 2. sınıftan itibaren voleybol ve basketbol takımları ile başlar.