Beyoğlu Kampüsü

Beden Eğitimi

Özel Tarhan Koleji'nde öğrenciler Beden Eğitimi Ve Spor dersi adı altında beden eğitimi öğretmeni rehberliğinde sınıflar arası çeşitli organizasyonları , trekking turlarını,yaz ve kış kamplarını organize ederler.

Tarhan Koleji'nde Beden Eğitimi dersinin işleniş amacı; onların sağlık durumlarını zararlı etkilere karşı korumak, dayanıklı hale getirmek, mümkün olan dallarda vücut bozukluklarını önlemeye çalışmak, öğrencilerde kendilerine güvenen, çabuk karar verme, işbirliği yapma, dikkat, doğruluk,disiplin, yüreklilik, çalışma zevki gibi kişisel ve toplumsal alışkanlıkları geliştirmektir.

Düzenlenen sınıflar arası spor turnuvaları, gençlik festivali ve festival kapsamındaki her türlü müsabakanın organizasyonu beden eğitimi öğretmenlerimiz eşliğinde, öğrencilerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu sayede öğrencilerimizin organizasyon komitesinde yer almaları ve koordinasyon ve organizasyon becerilerinin geliştirilmesi, sosyal ilişkilerinin kuvvetlenmesi ve bu tip organizasyonlarda görev alarak tecrübe edinmeleri sağlanmaktadır.

Özel Tarhan Koleji olarak beden eğitimi ve spor derslerinde öncelikli hedeflerimiz; öğrencilerin aşağıdaki bilgi ve becerileri edinmelerini sağlamaktır:

 • Sağlıklı düşünmek ve bu düşünce ışığında fiziksel özelliklerini geliştirmeye çalışmak,
 • Sağlıklı bir yaşam için spor bilincine sahip olmak, sporu yaşam tarzı olarak benimsemek,
 • Kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yapabileceği uygun spor branşlarını seçmek,
 • Sportif oyunlarda yardımlaşma, paylaşma ve birlikte hareket edebilmenin önemini kavramak,
 • Liderlik özelliklerini ortaya çıkarmak,
 • Sportif oyunlarda kazananı kutlamayı, kaybetmeyi kabullenmeyi öğrenmek,
 • Öz güveni gelişmiş, yaratıcı ve aynı zamanda eleştiriye açık bir birey olabilmek,
 • Atatürk’ün spor ve sporcuya verdiği önemi kavramak, bu doğrultuda hareket etmek,
 • Yerinde ve zamanında doğru karar verebilmek,
 • Atatürk’ün izinde, sağlıklı, üretken ve güçlü bir yapıya sahip, geleceğin büyüklerini ve liderlerini yetiştirmek için bireylerin fiziksel, zihinsel ve psikolojik açıdan gelişimlerine destek sağlamak,
 • Etkinlikler ve turnuvalar düzenleyerek, olimpizm ruhunu içinde hisseden fair-play davranışları çizgisinde, sporu hayat felsefesi olarak benimseyen ve yaşam boyu spor yapan insanlar yetiştirmek,
 • Aşırı rekabet ve yarışma hırslarını ahlak ilkeleri doğrultusunda dengeleyerek rakibine değer veren sporcular yetiştirmek,
 • Çevre bilinci olan, çevreye sahip çıkan ve çevresi ile barışık bireyler yetiştirmek,
 • Çevresine güven veren ve sorunlara çözüm üreten, spor ahlakı gelişmiş, çağımızın eğitim anlayışına uygun, kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda “ben” değil “biz” diyebilen, kendi bilgi ve becerilerini paylaşabilen bireyler yetiştirmek