Beyoğlu Kampüsü

Üniversiteye Hazırlık

Okulumuzda öğrencilerin üniversite sınavlarına (Temel Yeterlilik Testi ve Alan Yeterlilik Testi) etkin olarak hazırlanabilmeleri amacıyla yurt içi üniversite danışmanlık birimi oluşturulmuştur. Birimin amacı, Türkiye’de üniversite eğitimine devam etmek isteyen öğrencileri gerek akademik gerek psikolojik olarak sınavlara etkin olarak hazırlamak, üniversite ve yükseköğretim programlarını tanıtmak, başvuru, tercih ve yerleştirme işlemlerini gerçekleştirmektir. Gelişimsel rehberlik programı kapsamında hazırlanan çalışmalar 11 ve 12. sınıflarda yoğun olmak üzere 9. sınıftan başlayarak tüm sınıfları kapsamaktadır.

Akademik Çalışmalar

  • Özel Anadolu Lisesi statüsüne sahip olan okulumuzda MEB müfredatına  uygun olarak tam öğrenme yöntemiyle tüm kazanımların eksiksiz olarak verilmesi yanında YKS sistem özelliklerine paralel olarak ek çalışma programları oluşturulmuştur.
  • Sınavlara temel teşkil eden derslere yönelik yapılan hazırlık çalışmaları basılı ve dijital kaynaklarla desteklenmektedir.  Bu kapsamda ders anlatım föyleri, soru bankaları, konu değerlendirme sınavları ve işlenen konulardan ya da genel olmak üzere deneme sınavları uygulanmaktadır.
  • Konu değerlendirme ve deneme sınavları sonunda ölçme değerlendirme birimi tarafından gelişim raporları hazırlanır. Hazırlanan raporlarda özellikle desteklenmesi gereken alanlar belirlenerek takviye/pekiştirme çalışmaları yapılır.
  • Konu değerlendirme ve deneme sınav sonuçları tüm öğrenci velilerine elektronik ortamda gönderilerek etkin bir takip süreci sağlanır.
  • Tüm derslerde gerek teorik gerek uygulama çalışmalarının etkin olarak yürütülmesi amacıyla programlı olarak ödev uygulaması yapılmakta ve ödevler takip edilmektedir.
  • Haftalık ders programı dışında hafta içi ek çalışma programı oluşturulur ve sene başında tüm öğrencilere duyurulur. MEB onayıyla gerçekleşen çalışmalar okul çıkış saatinden sonra takviye kurs programı şeklinde uygulanır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Çalışmaları

Okulumuzda uygulanan üniversite hazırlık programı kapsamında, rehberlik ve psikolojik danışma çalışmaları, akademik programın ayrılmaz ve tamamlayıcı yanını oluşturur. Eğitsel, mesleki ve kişisel-sosyal gelişim alt başlıklarıyla yürütülen çalışmalarla öğrencilerin motivasyonlarının üst düzeyde sağlanması amaçlanır. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar:

Öğrenci tanıma çalışmaları: Bireysel görüşmeler, grup çalışmaları ve ölçme araçlarının uygulanması sonunda öğrencilerin yetenek, ilgi, kişilik özellikleri, çalışma yöntemleri, mesleki gelişimleri ve değerleri, mesleki olgunluk düzeyleri belirlenerek bireysel yönlendirmeler yapılır.

Bilgilendirme çalışmaları: Üniversite sınav sistem özellikleri, orta öğretim başarı puanının önemi, çoktan seçmeli test tekniği, yüksek öğretim programları (meslek) ve üniversite tanıtımları, üniversite ziyaretleri, üniversite yaşamı, kariyer gelişimi ve meslek tanıtım günleri, sınavlara başvuru süreci, bilinçli tercih kullanımı vb. çalışmalar basılı yayın, seminer ve gezi şeklinde yapılır.

Destekleme çalışmaları: Motivasyon sağlama, hedef belirleme, sınav kaygısı çalışmaları, başarılı olma stratejileri, farklı derslere çalışma yöntemleri vb. çalışmalar kişisel-sosyal rehberlik kapsamında bireysel ya da grup çalışmaları şeklinde yapılır.

Sınıf Düzeylerine Göre Üniversite Hazırlık Süreci

9 ve 10. sınıf çalışmaları:
Diploma puanları, bir öğrencinin 9, 10, 11 ve 12. sınıfta elde edilen yılsonu ağırlıklı puan ortalamalarına göre hesaplanarak ÖSYM tarafından ortaöğretim puanlarına dönüştürülür ve üniversite sınav puanlarına eklenir. Bu amaçla 9 ve 10. sınıfta öğrencilerin sınav sistemini öğrenmesi ve strateji belirlemesi önem taşımaktadır. Ayrıca, TYT’de derslerin kazanımları büyük ölçüde 9 ve 10. sınıf konularından oluşmaktadır. Bu nedenle hazırlık çalışmaları 9. sınıf itibari ile tüm derslerin kazanımlarının eksiksiz ve tam olarak öğrenilmesiyle başlar. Bu amaçla Konu Tarama Testleri (KTT) uygulanarak pekiştirme çalışmaları düzenlenir. Öğrenciler 10. sınıfta ileride öğrenim görecekleri yükseköğretim programına temel teşkil edecek ders seçimlerini yaparlar. Yani bu dönem, kariyer ve meslek yönelimleri arasında tercih yapılan dönemdir. Bu dönemde öğrencilere bireysel ve grupla psikolojik danışma, öğrenci tanıma teknikleri ve kariyer gelişimi, meslek tanıtım günleri organizasyonuyla destek verilir.

11 ve 12. sınıf çalışmaları:
10. sınıfta yapılan ders seçimleriyle birlikte 11 ve 12. sınıfta öğrenciler ortak dersler dışında seçmeli derslerle üniversite sınavında yönelmek istedikleri puan türüne göre ağırlıklı bir eğitim programına katılırlar. Müfredat çalışmaları AYT eksenli devam ederken diğer taraftan TYT tekrar programları yapılır. Kariyer Tanıma Çalışmaları yanında işlenen konulardan ve genel olmak üzere uygulanan deneme sınavlarıyla öğrencilerin takibi yapılmaktadır. Sınav sonuçlarına göre öğrencilerin olası eksik kazanımları saptanarak bireysel ve grup pekiştirme çalışmaları gerçekleştirilir. Bu dönemde rehberlik birimi tarafından özellikle motivasyon sağlama, üniversite gezileri, çalışma yöntemleri, sınav teknik ve stratejileri, mesleki rehberlik, kaygı ile başa çıkma, sınav başvuruları ve tercih danışmanlığı çalışmaları yapılmaktadır.