Beyoğlu Kampüsü

Türk Dili ve Edebiyatı

Bölümümüzün deneyimli öğretmenlerinin her birinin, her öğrencisini; dünya ve toplum sorunlarıyla ilgili, anadil bilincine sahip, duygu ve düşüncelerini özgürce ifade eden, araştırmacı ve sorgulayıcı bir bakış açısına sahip, öz güveni yüksek, sağlıklı iletişim becerileri geliştirebilen, estetik zevkleri gelişmiş, özgür ve özgün fikirler üreten ve bu fikirleri tutarlı bir şekilde savunabilen, kendini tanıyan, Atatürk ilke ve inkılâplarını benimseyip bunu yaşantısına aktarabilen bireyler olarak yetiştirmek temel amacıdır.

Amaçlarımızı gerçekleştirmek için

 • Akademik başarının artırılması ve ülke çapında düzenlenen sınavlara hazırlığın bir süreç olduğunu ve bunun yıllara yayılarak düzenli şekilde sürdürülmesi gerektiğini düşündüğümüzden çalışmalarımızı bu doğrultuda yürütmekteyiz.
 • Öğrencilerin okuma alışkanlığının geliştirilmesine yönelik okuma saatleri düzenli şekilde yapılmakta ve okutulan kitaplar öğrenciler tarafından sunulmaktadır. Her dönem Türk ve dünya edebiyatlarından olmak üzere ikişer kitap okutuyoruz.
 • Öğrencilerin estetik bir bakış açısına sahip olmalarını sağlamak ve edebiyatın alt dallarından olan görsel sanatlara ilgi ve yeteneklerini artırmak için sinema, tiyatro haftaları düzenlenmektedir.
 • Öğrencilerin drama, konuşma ve sosyal iletişim becerilerinin geliştirilmesine yönelik yıl sonunda şiir dinletisi düzenlenmektedir.
 • Öğrencilerin okul içinde aktif bir şekilde yer almasını sağlamak için pano çalışmaları, çeşitli geziler yapılmakta; yapılan yarışmalara katılım sağlanmaktadır. Öğrencilerin çeşitli konularda bilgilenmesini sağlamak amacıyla söyleşiler yapılmaktadır.
 • Öğrenciler sadece okul saatinde değil, ilgili öğretmenden randevu alarak okul çıkışlarında da ders çalışabilmektedir. Okulumuzun her bölümünde olduğu gibi Türk dili ve edebiyatı bölümünde de öğrencilerimize grup halinde ya da bire bir etüt ayrıcalığı tanınmaktadır.
 • Öğrencilerin sosyal iletişim becerilerini geliştirmek, kendilerini düzgün ve doğru ifade edebilmelerini sağlamak amacıyla münazara, söyleşi, panel etkinlikleri düzenlenmektedir.
 • Dersler akıllı sınıflarda işlenerek görsel ve işitsel açıdan zenginleştirilip daha etkin hale getirilmektedir.
 • Edebiyat bölümünün rehberliğinde yılda bir kez çıkarılan Tarhan Kültür ve Sanat dergisi ile öğrencilerimizin yıl içerisinde yaptığı çalışmalar, etkinlikler, elde ettikleri başarılar sergilenmektedir.

Hedeflerimiz doğrultusunda derslerimizi nasıl işliyoruz?

Hazırlık ve 9.sınıflar

 • Öğrencilerimizin okuduğunu anlama, anladığını anlatabilme yetilerini geliştirirken öğrencilerimize bir taraftan da dilimizin temel kurallarını öğretiyoruz.
 • Öğrencilerimize ilk defa karşılaştıkları edebiyat derslerini sevdirmek ve kitap okuma zevkini aşılamak için edebiyatımızın seçkin örneklerini okuyup sunabilecekleri okuma dersleri yapıyoruz. Her dönem Türk ve dünya edebiyatlarından olmak üzere ikişer kitap okutuyoruz.
 • Öğrencilerimizin Türkçeyi doğru, etkili ve güzel bir şekilde kullanabilmelerini; kendilerini etkili bir şekilde hem yazılı hem de sözlü ifade edebilmelerini sağlayabilmek amacıyla kompozisyon yazma çalışmaları yapıyoruz.
 • Öğrencilerimize, öğrendiklerini pekiştirebilmeleri, eksik kaldıkları noktaları belirleyebilmeleri ve test tekniğine yavaş yavaş alışmalarını sağlayabilmek amacıyla konu bitimlerinde yaprak testler çözdürüyoruz. Düzenli olarak hafta sonu ödevleri veriyoruz.
 • 9.sınıftan itibaren yapılmaya başlanan deneme sınavları ile üniversiteye hazırlık aşamasının önemli adımlarından birini gerçekleştiriyoruz. Her dönem üçer deneme sınavı uyguluyoruz. Sınav sonuçlarını karne şeklinde öğrencilerimize vererek ders durumları hakkında hem kendilerinin hem de velilerinin  bilgi sahibi olmalarını sağlıyoruz.
 • Yaptığımız etkinlikler,  tören hazırlıkları ve katıldığımız yarışmalarla öğrencilerimizin öz güven kazanmalarına zemin hazırlıyoruz.
 • Öğrencilerimize yaşadıkları problemler ve sıkıntılar konusunda yardımcı olabilmek ve onları doğru yönlendirebilmek amacıyla danışmanlık hizmeti veriyoruz.

10. ve 11. sınıflar

 • Bu sınıflarda müfredat konularımızı daha ağırlıklı işliyoruz. Müfredat konularının yanı sıra TYT ve AYT’ye hazırlık amaçlı bir çalışma da yürütmekteyiz.
 • Müfredatla ilişkili seçkin eserler seçip okuma saatleri düzenliyoruz. Bu okuma saatleriyle öğrencilerimize, müfredatta işledikleri yazarların kitaplarıyla ve bu sayede edebi kişilikleriyle tanışmalarını ve AYT’ye hazırlık aşamasında kolaylık sağlamayı amaçlıyoruz. Her dönem Türk ve dünya edebiyatlarından olmak üzere ikişer kitap okutuyoruz.
 • İşlediğimiz konuları çözdüğümüz yaprak testlerle ve verdiğimiz ödevlerle pekiştiriyoruz.
 • Her dönem üçer deneme sınavı uyguluyoruz. Sınav sonuçlarını karne şeklinde öğrencilerimize vererek ders durumları hakkında hem kendilerinin hem de velilerinin bilgi sahibi olmalarını sağlıyoruz.
 • Üniversite sınavına adım adım yaklaşan öğrencilerimizi akademik alanda donanımlı yetiştirme yolunda ilerlerken bir yandan da yaptığımız etkinlikler,  tören hazırlıkları ve katıldığımız yarışmalarla onların sosyal, kültürel alanda da öz güven kazanmalarını, okul içinde aktif bir şekilde yer almalarını sağlamayı amaçlıyoruz.
 • Öğrencilerimize yaşadıkları problemler ve sıkıntılar konusunda yardımcı olabilmek ve onları doğru yönlendirebilmek amacıyla danışmanlık hizmeti veriyoruz.

12.sınıflar

 • Müfredat konularını işlerken diğer taraftan da TYT ve AYT çalışmalarımızı yoğunlaştırarak öğrencilerimizin bu konudaki eksiklerini tamamlamayı ve onlara destek olmayı amaçlıyoruz.
 • TYT ve AYT çalışmalarını ders saatlerinin dışında programladığımız etüt çalışmalarıyla destekliyoruz.
 • Öğrencilerin eksiklerine göre bire bir çalışmalar yapıyor, sık sık denemeler uygulayarak sınav kaygılarını en aza indirmeyi hedefliyoruz.
 • Hazırlık sınıfından 12. sınıfa kadar edebiyat dersini öncelikle bir kültür dersi olarak düşünüp öğrencilerimizi çağa ayak uyduran, aydın, genel kültüre sahip bireyler olarak yetiştirmeye çalışıyoruz.
 • Bu yoğun dönem içinde yaşayabilecekleri her türlü sıkıntıda öğrencilerimize yardımcı olabilmek amacıyla yoğun bir danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Özel Tarhan Koleji olarak tüm bu çalışmaları sürdürerek geleceği kucaklayan gençleri yetiştirmek hedefindeyiz.