Beyoğlu Kampüsü

Felsefe

‘’ Önce kendini tanı; çünkü sorgulanmamış bir yaşam, yaşanmaya değmez.’’ Sokrates
Felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık derslerinde, öğrencilerimizde elde etmek istediğimiz kazanımlara bağlı amaçlarımızı şu şekilde ifade edebiliriz:

 • Düşünme, merak etme ve araştırma sevgisi bu derslerin öncelikli amaçları arasındadır.
 • Çocuklarımızda, çağımızın bir özelliği olarak gittikçe zayıflayan merak, araştırma ve öğrenme isteğini yeniden canlandırmak istiyoruz.
 • Olaylara değişik açılardan bakabilme ve yorumlama yeteneğinin geliştirilmesi, felsefe derslerimizin temel amaçlarından biridir.
 • Öğrencilerimizin kendi ayakları üzerinde durabilmelerini sağlayacak bağımsız ve özgün düşünebilme, kendisiyle barışık bir kişilik geliştirme hedefi öncelikli çalışmalarımız arasındadır.
 • Karşıdakini ön yargısız bir şekilde dinleyebilme ve kendini başkalarına özgürce ifade edebilme özelliğini kazandırmayı önemsiyoruz.
 • Öğrencilerimizin kendilerini keşfetmelerini ve anlamlı bir geleceğe yönelmelerinin önünü açmaya çalışıyoruz.
 • Öğrencilerin, dersleri sıkıcı bir görev olarak algılamaması gerektiğini,  olumlu duygularla ve gönüllü bir katılımla da derslerin işlenebileceğini felsefe derslerimizle göstermeyi hedefliyoruz.
 • Felsefe derslerimizde öğrencilerimizin anlamlı ve mutlu bir yaşam kurabilmelerinin önünü açacak ‘’ yaşam felsefesi’’ temaları üzerinde durmaya çalışıyoruz.
 • Tüm bu çalışmaları yaparken aynı zamanda üniversiteye giriş sınavlarında başarıya götürecek sınav tekniklerini kazandıracak çalışmaları önemsiyoruz.
 • Sınavlarda başarıya götürecek pratik çalışmaları organize etmeyi, öncelikli amaçlarımız arasında görüyoruz.

Bu anlamda felsefe dersini; ders sınırlarının ötesinde, özgüveni yüksek, bağımsız düşünebilen ve düşünce üretebilen, yaşamda mutlu ve aktif bir şekilde yerini alabilen bireyler yetiştirme perspektifiyle ele alıyoruz.

Bu amaçlarımızla ilgili olarak, derslerin işleniş akışında şu çalışmalara ağırlık veriyoruz:

 • Bu amaçlarımızı gerçekleştirebilmek için, MEB tarafından genel çerçevede hazırlanan müfredatı, öğrencilerimizin özelliklerine uyarlama çalışması yapıyoruz.
 • Hazırladığımız müfredatta esneklik ilkesini canlı tutarak, öğrencinin ders akışı içerinde aktifleşen ilgilerini de kapsayabilecek bir ders akışı kurguluyoruz.
 • Öğrencileri felsefenin sonsuz ayrıntıları içinde boğmak yerine, felsefenin ana noktalarını kavramalarını ve bunun üzerinden felsefi tutum geliştirmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Bu şekilde ezberleme yerine yorumlama, bilgiyi kullanabilme şeklindeki üst zihinsel becerileri kazandırmaya çalışıyoruz.
 • Her öğrencinin sınıfta kendini eşit hissetmesini ve kendi potansiyellerine güvenmesini sağlayarak kendini sözel düzeyde rahatça ifade edebilmesinin zeminini oluşturuyoruz, bu yönde ısrarlı teşviklerde bulunarak sözel ifade yeteneğini geliştirmeye çalışıyoruz.
 • Psikoloji, felsefe ve sosyoloji alanında, sınıf atmosferinde, yazdırdığımız denemelerle kendini yazılı düzeyde ifade etme yeteneğini geliştirmeye çalışıyoruz.
 • Ders akışı sırasında, düzeyli ve ilkelere bağlı tartışma atmosferleri yaratarak, sistemli düşünme, akıl yürütme ve bunlara bağlı etkin konuşma yeteneğini geliştirmeyi hedefliyoruz.
 • Sınıf atmosferinde test çalışmalarına sık sık yer vererek üniversite sınavlarına hazırlık bilincini geliştirmeye ve bu yönde başarıyı artırma çalışmaları uyguluyoruz.
 • Ölçme değerlendirme çalışmalarımızda test tekniğinin yanı sıra yorum gücünü geliştirmeye yönelik ölçümlere de ağırlık veriyoruz.
 • Felsefe, psikoloji ve sosyoloji konularının yaşamla ve çeşitli etkinliklerle bağlantısını pratik çalışmalarla kurmaya çalışıyoruz. Cumhuriyet Bayramı’nı kutlama ya da değerler eğitimi gibi etkinliklere felsefi bir çerçeve oluşturarak öğrencilerimizi aktif katılıma özendiriyoruz.
 • Felsefe kulübü çalışmalarında bazen formel klasik kulüp çalışmaları, bazen de formel olmayan, disiplinler arası ve etkinlik merkezli çalışmalara ağırlık veriyoruz.