Beyoğlu Kampüsü

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım

Öğrencilerimizin hazır bilgi ve teknolojileri tüketen değil; yeni bilgi ve teknolojileri üreten bireyler olmalarını, bilişim alanındaki araçları doğru ve etkin kullanmalarını, iyi birer bilgisayar okuryazarı olmalarını amaçlamaktayız. Bu kapsamda Kodlama ve Bilişim Teknolojileri dersinde, günümüzde her bireyin bir dijital vatandaş olduğu gerçeğinden yola çıkılarak bilgisayar sistemlerini tanıma, güvenli ve etik sosyal medya kullanımı, doğru bilgiye ulaşma ve ürün oluşturma konuları üzerinde durulur. Algoritma, bilgisayarlı, bilgisayarsız ve robotik kodlama çalışmalarıyla öğrencilerimizin analitik düşünmeleri, problemlere farklı çözümler üretmeleri sağlanır.

Tinkercad, SketchUp gibi 3D modelleme araçlarıyla üç boyutlu tasarımlar yapan öğrencilerimiz, tasarımlarını 3D yazıcı ile basarak somut bir şekilde görürler. Bu süreçte sadece üç boyutlu düşünme becerilerini geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda tüketici konumundan üretici konumuna geçerler.