Beyoğlu Kampüsü

Müzik

Ülkemizde ve dünyada yaşayan tüm müzik kültürlerinin hepsine yer veren, millî birlik ve beraberliğimizi koruyan, pekiştiren, geliştiren ortak bir müzik kültürü kazandırılmasını esas alan müzik dersleri işlemek ve böylece öğrencinin ruhsal ve bedensel davranışları ile bir bütün olarak gelişmesini sağlamak okulumuzun müzik derslerinin felsefesidir.

Müzik Dersinin Amaçlarının Özeti

 • Müziğin insan ve toplum hayatındaki önemini kavrayabilme
 • Müziği oluşturan temel öğeleri kavrayabilme
 • İnsan sesleriyle ve çalgılarla yapılan müzikleri ve müzik topluluklarını tanıyabilme
 • Çeşitli müziklerin hız ve gürlük özelliklerini ayırt edebilme
 • Düzeyine uygun müzikleri tonal ve makamsal yapılarıyla çözümleyebilme
 • Türk müziğinin genel yapısını ve tarihsel gelişimini anlayabilme, Türk müziklerinden belli başlı örnekleri tanıyabilme
 • Avrupa ve dünya müziklerinden belli başlı örnekleri tanıyabilme
 • Atatürk'ün sanat ve müzik hakkındaki görüşlerini anlayabilme
 • Müzik ile teknoloji arasındaki temel ilişkiyi kavrayabilme
 • Ses değişim ve gelişim döneminde çocukların seslerini bilinçli ve sağlıklı olarak kullanmalarını öğrenebilmeleri
 • Çocukların müzik seviyelerine uygun şarkıları doğru temiz ve anlamlı söylemeleri
 • Müzik eserlerini müziksel örgü, doku ve üslup farklarını gözeterek dinleyebilme
 • Kendi seviyelerine uygun müzikleri tonal ve makamsal özelliklerine dikkat ederek söyleyebilme veya çalabilme
 • Geleneksel ve çağdaş müziklerimizle, uluslararası ve evrensel müziklerden oluşan çocukların seviyelerine uygun bir şarkı dağarcığına sahip olabilmeleri
 • Türk müziğinin genel yapısını ve tarihsel gelişimini anlamaya istekli olabilme
 • Yaşamı boyunca çeşitli müzikleri dinlemeye istekli olabilme
 • Müziği yaşamının ayrılmaz bir parçası haline getirebilme

Öğrencilerimiz ile;

 • Kendi ritmini oluşturma ve sınıf içinde toplu ritim perküsyon icra çalışmaları
 • Enstrümanların tarihsel gelişimi virtüöz seviyesinde icra eden ve ülkemizde ve dünyada icadını yapan ya da imal eden çalgı yapım ustaları
 • Ülkemizde ve dünyada yetişmiş büyük bestekar ve müzisyenlerin hayatı çalışmaları ve besteleri
 • İleri ses eğitimi tekniklerini kullanarak toplu icra ve çalışmalar gerçekleştirmekteyiz.