Beyoğlu Kampüsü

Fen Bilimleri

Programın amacı; öğrencilerin bilimsel gelişmelere paralel olarak gelişen ve değişen dünyamızda yenilikleri yorumlayabilme, bu döngüye katkıda bulunabilme ve bilimsel düşünme yeteneklerinin geliştirilerek yarınlara umutla bakabilmeyi, yarınların inşasında yer alabilmeyi ve yön verebilmeyi başarmaları adına ilgilenen, keşfeden, sorgulayabilen, doğru kararlar verebilen, problem çözebilen ve sürekli öğrenen bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

Öğrencilerimizin araştırmayı ve öğrenmeyi yaşam tarzı haline getirerek bilimi yaratıcı ve ezberden uzak bir şekilde keşfetmelerine olana sağlanır. Deney, gözlem, drama, oyun ve beyin fırtınası gibi incelemeye ve sorgulamaya dayalı yöntemlerle öğrencilerimiz bilimsel araştırma ve veri analizi becerilerini geliştirirler.

Yaparak ve yaşayarak öğrenmenin gerçekleştiği işbirlikçi laboratuvar çalışmalarıyla öğrencilerimiz kazandıkları pratik becerileri günlük yaşamlarına yansıtırlar. Bilimin, teknolojinin ve mühendisliğin birleştiği STEM çalışmalarına ek olarak yıl boyunca katıldıkları projeler ve yarışmalar, öğrencilerimizin bilimsel yetkinliklerinin gelişimine önemli ölçüde katkıda bulunur.

21. yüzyıl becerileri kapsamında okulumuzda STEM, DI (DestinationImagination) ile disiplinler arası iş birliği ile kalıcı öğrenme ortamları sağlanmaktadır.