Beyoğlu Kampüsü

Kulüpler

Öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda çeşitli sosyal etkinlikler ile gelişimlerini tamamlamaları, eğitim uygulamalarımızın çok önemli bir parçasıdır. Çocukların gelişiminde ders içi etkinliklerin yanı sıra programlı ders dışı etkinlikler ve okul yaşantılarından edindikleri tecrübeler de son derece önemlidir. Bu tecrübeler kulüplerimizin öğrencilerimize bilişsel, duygusal, fiziksel ve sosyal gelişimlerini destekleyecek şekilde planlanan bilim, sanat, spor, teknoloji ve sosyal sorumluluk alanlardaki farklı yapılardan oluşmaktadır.

Akıl ve Zeka Oyunları Kulübü: Kulüp çalışması kapsamında onar (10) kişilik iki grupla eğlenerek ve öğrenerek oyunlar oynanır. Kulübümüzün amacı; eğlenceli matematiği günlük hayat içerisinde konumlandırmak, okul, aile, arkadaşlık gibi sosyal hayata dair problemlere çözüm yolları üretmek, zeka oyunlarıyla beynimizin yüksek performans göstermesini sağlamak, zamanı verimli kullanmayı öğrenmek, dikkat  odaklanma ve konsantrasyonu geliştirmek, öğrencilerimizin kendisini tanımayı sağlamak ve akranlarıyla birlikte kendini değerlendirmeyi öğretmek, oyun arkadaşlarına saygılı olmayı göstermek, kendini nasıl geliştireceği ile ilgili stratejiler üretmesini sağlamak, öğrencilerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütme- mantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, hafıza ve bellek alanlarında gelişimini sağlamaktır. Ayrıca ileriyi görme, sabır, kararlılık, karar verme, yenilgiyi hazmetme, rekabet gibi tutum ve davranışları geliştirmeye uygun ortamlar hazırlamaktır.

Bilgisayar Kulübü: Ülkemizde de bilgi toplumunun simgesi olarak bilgisayar ve bilgisayara dayalı iletişim teknolojilerinin her alanda kullanımının yaygınlaşması sonucu bilgisayara olan gereksinim artmıştır. Bu nedenle çıktığımız yolda bilgiyi tüketen değil, üreten, ürettiğini kullanan bireyler yetiştirmeyi planlıyoruz. Bilgisayar Bilimi dersinde öğrencilerimiz bir programlama dilinde kod nasıl yazılır onu deneyimlerken diğer programlama dillerinin de mantığını ezberlemeden alt yapısını oluşturacaklardır. Bu derste öğrendiklerini diğer derslere entegre ederek disiplinler arası çalışmaya özen göstereceklerdir. 

Bilim ve Çevre Kulübü: Fen eğitiminde laboratuvar kullanmak öğrencilere analitik düşünebilme ve yorumlayarak öğrenme yetisi kazandırmaktadır. Kulüp çalışmasında öğrencilerimiz deneyler, gözlemler yaparlar. Bilim, sağlık, çevre ve teknoloji gibi alanlarda projeler üreterek ulusal-uluslararası yarışmalara katılım sağlarlar.

Kültür Edebiyat Kulübü: Kulüp çalışmalarımız kültür, edebiyat ve tiyatro kazanımlarıyla şekillenmektedir. Kültür gezilerimiz sergi, müze, kitapevi vb. alanlarda yapılır. Edebiyat çalışmalarımız yazar, şair, kitap ve sanat tarihi incelemeleri ve uygulamalarıyla renklenir. Okuma, yazma, dinleme kazanımlarıyla pekiştirilir. Ortaya çıkan eserler sergilenir, yarışmalar düzenlenir ve eğlenceli, kalıcı öğrenme sağlanır. Tiyatro çalışmalarımız okulumuzun konferans salonunda bulunan sahne üzerinde gerçekleşir. Tanışma,ısınma egzersizleri, ses-diyafram çalışmaları, doğaçlama becerileri, güdümlü okuma-yazma egzersizleri oyunlaştırma yöntemleriyle geliştirilir. Yıl sonu için hazırladığımız şiir dinletisi etkinliğinde müzik, resim gibi diğer sanatlarla buluşur ve keyifli bir gösteri ortaya çıkar. Sanat dolu bir yıl geçiririz.

Spor Kulübü: Eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte derslerimizde öğrencilerimize yetenek tarama çalışmaları öğretmenlerimiz tarafından yapılmakta, öğrencilerimiz ilgi ve yetenekleri doğrultusunda takım seçmelerine yönlendirilmektedir. Yapılan seçmeler doğrultusunda okul takımlarımız oluşturulmaktadır. Okul takımlarımıza seçilen öğrencilerimiz “Gençlik Spor İl Müdürlüğü”  okul spor portalından  lisans çıkarılmakta ve tüm takımlarımız İstanbul genelinde yapılan okullar arası il - ilçe müsabakalarına başvurular gerçekleştirilmektedir. Okul takımlarımız okul çıkışında veya sosyal faaliyet kulüp çalışmalarında sporcuların beceri teknik, taktik çalışmalarını destekleyici alanında uzman öğretmen ve antrenörler eşliğinde antrenmanlarını yürütmektedir. 

Görsel Sanatlar Kulübü: Çalışmalarımız öğrencilerimizin kendilerini daha rahat ifade edebilmelerine veiç dünyalarını yansıtabilmelerine olanak sağlar. Yetenek, esneklik, duyarlılık duyguları gelişir. Toplumsal olaylara duyarlı, kendine güvenen bireyler olarak hayatlarına devam etmeleri için desteklenirler.Atatürk’ün güzel sanatlara verdiği önemi kavrar ve çalışmalarına bu yönde devam ederler. Öğrencilerimiz karakalem, röprodüksiyon çalışmaları, tual üzerine akrilik boya, kil hamuru ile şekillendirmeler, karakter tasarımları ve ebru sanatı gibi her öğrencinin ilgi ve yeteneğine göre çalışma yapması ve sanatsal faaliyetlere katılımı resim atölyelerinde gerçekleştirilir. Okulun çeşitli bölümlerinde veya online platformda yapılan çalışmalar sergilenir.

Almanca Kulübü: Farklı dil seviyelerinden öğrencilerimizle ; Goethe Enstitüsü’nün hazırladığı sertifika sınavlarına hazırlanıyoruz.

  • Öğrencilerimizi motive edecek gezilerimiz oluyor.
  • Ülkemizde ve Almanya’da uygulanan almanca sınavlar ve projeler hakkında bilgi veriyoruz.
  • Almancanın daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlıyoruz
  • Güncel ve öğretici almanca filmler izliyoruz.

Tarhan Sinema Kulübü: Her hafta sonu öğrencilerimize aileleriyle bir sinema filmi izlemelerini öneriyoruz. Filmler gündeme ve içeriklerine göre öğretmenlerimiz tarafından ve öğrenci yaşına uygun olarak belirlenmektedir. Her pazartesi ilk dersimizde filmin öğretisi, içeriği hakkında kısa bir söyleşi gerçekleştiriyoruz.