Beyoğlu Kampüsü

Sosyal Sorumluluk

Sosyal sorumluluğun maddi bağıştan öte olduğunu bilen ortaokul öğrencilerimiz, hayata geçirdikleri projeler ile;

  • Ürettikleri akılcı çözümleri sürdürülebilir kılarak ve paylaşarak diğer bireylerin de çeşitli alanlarda duyarlılık geliştirmesine katkıda bulunurlar.
  • Sosyal sorumlulukla ilgili temel kavramları özümser, sivil toplum kuruluşlarını tanır ve farklılıklarla zenginleşmeyi öğrenirler.
  • Hem diğer canlılara hem de kendi hayatlarına dokunan projeler ile bir bütünün parçası olarak ne kadar çok şey yapabileceklerini keşfederler.

Ortaokul öğrencilerimiz dört temel alanda sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirirler:

Sıfır Atık: Öğrencilerimiz plastik kullanımının azaltılması, elektrik ve su kullanımına dikkat edilmesi üzerine bilinçlendirme çalışmaları yaparlar.

Hayvan Hakları: Hayvanların korunma ve barınma ihtiyacını karşılayan çeşitli projeler geliştirirler.

Kardeş Okul Projesi: Öğrenciler arasında sevgi, saygı, sosyal sorumluluk, yardımlaşma ve dayanışma duygularını geliştirmek, okul kültürlerinin tanıtımını sağlamak, ahlaki ve eğitsel anlamda fikir alışverişinde bulunularak ortak projeler geliştirilmesi beklenmektedir.

Sivil Toplum Kuruluşları ile İşbirliği: Farklı kurum içi organizasyonlarda sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparlar. Okulumuzda geleneksel olarak düzenlediğimiz kermeslerde, dönem boyunca kulüp çalışmalarında ürettikleri ürünleri bağışa dönüştürerek STK’lara destek olurlar.