Beyoğlu Kampüsü

Eğitim Öğretim

Ortaokulumuzda her bireyin farklı şekilde öğrendiğini esas alarak öğrencilerimizin güçlü yönlerini öne çıkarıyor ve onlara kendini tanıma imkânı sunuyoruz. Bireysel olarak takip ettiğimiz ve değerlendirdiğimiz öğrencilerimiz yetkinliklerini ve en etkili şekilde nasıl öğrendiklerini keşfediyorlar. Başka bir deyişle, hayat boyu gereksinim duyacakları öğrenme becerisini ediniyorlar.

Öğrencilerimizin akademik gelişimleri kadar sosyal, kültürel, psikolojik gelişimlerini de önemsemekte ve desteklemekteyiz. Bu kapsamda öğrencilerimizin öğrenim düzeyi ve psikolojik gelişimleri sürekli izlenerek önlemler alınır, danışmanlık sistemi aracılığı ile velilerimizle işbirliği sağlanır. Uygulamalarımızda, öğrencilerimizin her alandaki gelişimini birbiri ile ilişkilendirmek ve değerlendirmek esastır. Öğrencilerimiz böylece lise ve üniversite yıllarında kendilerine çok gerekli olacak bilgileri alırken öğrenmeyi de öğrenirler.

Okulumuzda birey ve süreç odaklı eğitim modeli uygulanmaktadır. Birey ve süreç odaklı eğitim modelinde;

  • Akademik programlarımız ve öğretim araçlarımızın öğrenciye özgü olmasına,
  • Dersin öğrenme kalitesi ve verimliliğinin artırılarak öğrencinin derste öğrenmesine,
  • Deneyerek ve üreterek öğrendiklerine farklı bir boyut kazandırmasına, uygulama yaparak kalıcı öğrenmenin oluşturulmasına,
  • Atölye ve laboratuvar çalışmalarıyla özel ilgi alanlarının belirlenmesine ve kişisel yetkinliklerin geliştirilmesine,
  • Akademik kazanımların öğrencinin yaşamında sosyal farkındalık ve toplumsal bilince dönüşmesine,
  • Kendi potansiyelinin en üst noktasına ulaşmasına,
  • Bireysel farklılıkların ve ihtiyaçların farklı öğrenme araçlarıyla desteklenmesine olanak sağlayacak bir okul iklimi oluşturmayı hedefliyoruz.