Beyoğlu Kampüsü

Projelerimiz

21 yüzyıl becerilerine sahip bireylerin yetişmesinde projelerin rolü yadsınamaz. Bireysel ve takım çalışmalarıyla hazırlanan projeler sayesinde öğrenciler ilgi alanlarını  keşfederek, analitik -eleştirel düşünmelerini, karşılaşacakları problemlere çözümler üretme becerilerini, yaratıcılıklarını, girişimciliklerini ve tasarım yapabilme yeteneklerini geliştirirler. Okulda öğrenilen bilgilerin hayata uyarlanmasında  önemli   bir işlevi olan proje çalışmaları ile öğrenciler ayrıca karar verme, hedef oluşturma, zaman yönetimi gibi bilişsel ve öz denetim becerilerini de  geliştirler.  Proje hazırlıkları süresince öğrenciler, birden fazla disiplindeki bilgilerden yararlanma olanağı ve disiplinler arası etkileşime dayalı öğrenme deneyimleri yaşarlar.

Öğrencilerimiz her eğitim öğretim yılında  ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bir projeye yönlendirilmektedir.

TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması

Ortaokulda öğrencilerin temel ve uygulamalı bilimlerde çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel düşünme yeteneklerinin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla TÜBİTAK her yıl ortaöğretim öğrencileri arasında araştırma projeleri yarışması düzenlemektedir. Bilim ve Çevre kulübü öğrencileri her yıl geliştirdikleri projeler ile TÜBİTAK yarışmasına katılmaktadır. 

İSTANBUL BÖLGE SERGİSİNE KALAN PROJEMİZ

TÜBİTAK - Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda 8/A sınıfı öğrencimiz Ecenur KURT ve 7/A sınıfı öğrencimiz Sümer İlayda BUCAK tarafından hazırlanan “Portakal Kabuklarından Pektin Elde Edilmesi İçin Yöntem Geliştirilmesi” projesi jüri değerlendirmesine göre İstanbul Bölge Sergisinde yer almaya hak kazanmıştır.

Öğrencilerimizin projesi İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü’nde sergilenmiştir

Türkçe Projeleri

Türkçe dersi adına hazırladığımız projeler  yaratıcı yazma-okuma ve drama etkinlikleriyle şekillenen "Tiyatro Metni Yazma ve Canlandırma" projesidir.  İki farklı oyun yazan öğrencilerimiz edebi yönlerini geliştirirken rol paylaşımı, grup çalışması, sahne dekoru ve kostüm tasarımlarıyla disiplinlerarası geçişe uygun bir süreç yaşarlar. Proje veli ve öğretmenlerin katılımıyla canlı performans olarak  sergilenmektedir. 

"Masal Kahramanları Canlanıyor" projesinde de sahne atölyemiz öğrencilerin tasarımları ve yazma serüvenleriyle canlanır. Unutamayacakları bir paylaşımla sergilenir.

Sosyal Bilgiler Projeleri

Sosyal Bilgiler derslerinde hazırlanan projelerle öğrenciler okulda öğrendikleri bilgilerin gerçek hayatta nasıl kullanılacağını öğrenirler.Her sınıf seviyesinde planlanarak  yürütülen proje çalışmaları, temelde öğrencinin merkezde olduğu, aktif rol aldığı, kendi öğrenmelerini kendisinin oluşturduğu, sorumluluk aldığı ve arkadaşlarıyla iş birliği içerisinde bulunduğu bir anlayışa dayanmaktadır

"Demokrasinin Serüveni" projesi  tarihsel süreç içerisinde demokrasinin aşamalarını, farklı uygarlıkların demokrasi evrelerini konu alır.  Bu çalışmada disiplinlerarası geçişe uygun olarak fen bilimleriyle iş birliği yapılır. Ay ve güneş tutulmaları ve ayın evrelerini model alarak tasarım hazırlanır.

"İklim Değişikliği" konulu bir projeye ile dünyanın en büyük sorunlarından bir olan küresel ısınma ve iklim değişikliği ile ilgili veriler toplanır, ekosistem dengeleri araştırılır ve sosyal, ekonomik ve siyasi ilişkilere etkileri tespit edilir.

 "Kültür Şenliği" projesi  coğrafya bilgilerinin kültürel öğelerle sunulduğu bir sergi ile pekiştirilir.